internetno_tekmovanjeV prvi polovici marca sta se Mednarodnega internetnega tekmovanja (Internet Music Competition), ki ima sedež v Beogradu (Srbija), udeležila naša mlada pianista Lara Kolar in Filip Kokol. To tekmovanje poteka v 26. tekmovalnih disciplinah (od različnih inštrumentov do jazz petja) in različnih starostnih kategorijah (pri klavirju jih je kar 15) ter pod določenimi pogoji (na posnetku se morajo jasno videti instrument ter obraz in roke izvajalca, celotni program se mora izvajati kot na tekmovalnem nastopu, zato niso dovoljene prekinitve snemanja, montaže in »playback«). Ocenjujejo ga glasbeni pedagogi iz Evrope, Azije, Amerike in tudi Slovenije . Lara in Filip sta tekmovala v IX. starostni kategoriji, v kateri je sodelovalo 17 tekmovalcev iz Armenije, Rusije, Ukrajine, Kazahstana, Slovenije in Belorusije, ocenjevala pa tričlanska komisija iz Rusije, Francije in Srbije. Lara Kolar (mentorica Petra Turk Rupreht, prof.) je z 91,66 točke osvojila prvo nagrado, Filip Kokol (mentorica Tatjana Gaberšek, prof.) pa z 89. točkami drugo nagrado.