K O N T A K T I

Glasbena šola Slovenska Bistrica
Ozka ulica 1
2310 Slovenska Bistrica


E. naslov: tajnistvo@glasbena-sb.si

Uradne ure
Ponedeljek: 11.00 – 14.00
          Torek: 11.00 – 14.00
         Sreda: 11.00 – 16.00
       Četrtek: 11.00 – 14.00
          Petek: 11.00 – 13.00


VODSTVO ŠOLE

ravnateljica: RADMILA BIKIĆ MAGDIĆ
e-naslov: ravnateljica
@glasbena-sb.si

 pomočnica ravnateljice: BARBARA ŠKOF
e-naslov: barbara.skof@glasbena-sb.si


ŠOLSKE  SLUŽBE

Tajništvo in računovodstvo

Poslovna sekretarka: OLGA STRMŠEK

e-naslov: tajnistvo@glasbena-sb.si

telefon: 02 / 818 11 09

 

Računovodkinja: MAGDA LORBER

e-naslov:  racunovodstvo@glasbena-sb.si

telefon:  02/ 818 29 67

 

Hišnik:  ALEXANDER KUHAR

telefon:  070/ 850 482

DISLOCIRANA ODDELKA

POLJČANE: Bistriška cesta 64, 2319 Poljčane
Vodja oddelka: Tanja Hojnik Časek

OPLOTNICA: Graščina Oplotnica,  Grajska cesta 10, 2317 Oplotnica, telefon:  041/ 678 944
Vodja oddelka: Simona Vodušek