PU: 73067
TRR: 01313-6000000450
Davčna številka: 96241446
Matična številka: 3768210000

Ravnateljica: Radmila Bikić Magdić
Pomočnica ravnateljice: Barbara Škof


ČLANI SVETA ZAVODA

Peter Skrbiš, predsednik
Bojana Rojko, namestnica
Andrej Šmon
Tatjana Gaberšek
Mateja Pleteršek

Metka Kramberger Wherry
Helena Vogelnik
Miroslav Kovačič

Tamara Osterman
Franja Kmetec
Anja Lipovšek

 

SVET STARŠEV

Predsednica: Metka Kramberger Wherry (metka.kramberger-wherry@sodisce.si)

Člani:  Majda Berdnik  (berdnik.majda@amis.net)
            Katja Motaln  (katja.zolek@gmail.com)
            Helena Vogelnik  (helena.vogelnik@siol.net)
            Miroslav Kovačič  (miro.kovacic@gmail.com)
            Mateja Rep  (mateja.rep@gmail.com)
            Aleksandra Tkavc  (aleksandra.tkavc@gmail.com)
            Matevž Gregorič  (zrno_puppets@yahoo.com)
            Suzana Lešnik  (suzana.lesnik2@triera.net)
            Marjan Časek  (marjanch@gmail.com)
            Marta Polanec  (bogdan.polanec@unior.si)