IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI IN ORGANIZACIJA POUKA

Pouk poteka v popoldanskem času po nastavljenih skupinah oz. planiranih urnikih, ki se nahajajo v tajništvu in v zbornici.

V okviru svoje dejavnosti GŠ Slovenska Bistrica izvaja naslednje programe oz. predmete:

Predšolska glasbena vzgoja

V predšolsko glasbeno vzgojo se vključijo otroci brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti. Namen te vzgoje je petletnemu otroku omogočiti intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje v predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Izvaja se 1x tedensko po 45 min.

Glasbena pripravnica

Program glasbene pripravnice traja 1 leto. Starost učencev je 6 let šolo obvezni otroci. Program je naravnan tako, da omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti, zaradi katerih se lažje odloča za vpis k instrumentalnem pouku. Pouk poteka 1x tedensko po 60 min.

Glasba

Sprejemni preizkus je pogoj za vpis v izobraževalni program glasba. Z njim se ugotavlja glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti, fizične dispozicije in zdravstveno stanje učenca.

Skupine instrumentov: godala, pihala, trobila, tolkala, klavir, harmonika,

kitara, citre.

Individualni pouk se izvaja 2×30 oz. 2×45 min tedensko.

Za učence, ki se pripravljajo za nadaljevanje glasbenega izobraževanja na srednješolski stopnji, organiziramo dodatni pouk iz solfeggia.

Plesna pripravnica

Namen plesne pripravnice je odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti, sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesnega izraza, omogočanje osebnostnega razvoja. Otroci se učijo sodelovanja s drugimi, medsebojne strpnosti in spoštovanja drugih. Program plesne pripravnice traja 3 leta, učna ure potekajo tedensko 2×45 minut.

Balet

Ples je osnovno izrazno sredstvo. Telo je plesni instrument – z njim lahko sprožamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Ples omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Pouk plesa spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti.

Pouk se izvaja 2×60 oz. 2×90 minut tedensko.

Komorna igra in orkester

Komorna igra se izvaja v skladu s predmetniki za pouk instrumentov in petja. Praviloma so vanjo vključeni učenci zadnjih razredov nižje stopnje in višje stopnje. Pouk se izvaja v skupinah od dva do devet učencev in je pomembno dopolnilo pouka solističnega instrumenta. Učencem omogoča doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v skupinsko muziciranje.

Orkester pomeni večjo skupino instrumentalistov z večkratno zasedbo posameznih glasov. Taka zasedba terja podreditev posameznikov prevzemanju enake tehnike, da bi dosegli skupinsko enovitost, ki jo bistveno oblikuje dirigent.

Na šoli deluje vrsta zasedb, kjer poteka vzgoja za skupinsko muziciranje. Zaradi vsakoletne menjave dela članov je delo in kvalitetna rast velik izziv za mentorje. S strokovnim in požrtvovalnim delom dosegajo zavidljive rezultate na koncertnih odrih in na tekmovanjih.

PIHALNI ORKESTER  SLOVENSKA BISTRICA,
mentor: JERNEJ SENEGAČNIK.

HARMONIKARSKI ORKESTER GŠ SLOVENSKA BISTRICA,
         mentorica: RADMILA BIKIĆ MAGDIĆ

GODALNI ORKESTER GŠ SLOVENSKA BISTRICA,
mentorica: KATJUŠA MAJCENIČ

PEVSKI ZBOR GŠ SLOVENSKA BISTRICA
mentorica: PETRA TURK RUPREHT

 ORFFOVA SKUPINA GŠ SLOVENSKA BISTRICA
         mentorica: KRISTINA MARJANOVIĆ