VODJE STROKOVNIH AKTIVOV

Nauk o glasbi, glasbena pripravnica: Tatjana Gaberšek
Balet: Matea Brečko
Klavir: Mateja Pleteršek
Harmonika: Peter Skrbiš
Kitara, citre: Matjaž Stošić
Godala: Katjuša Majcenič
Flavta, kljunasta flavta: Bojana Rojko
Klarinet, saksofon: Matjaž Lorenci
Trobila, tolkala: Valter Kukovič
Dislociran oddelek Poljčane: Tanja Hojnik Časek
Dislociran oddelek Oplotnica: Simona Vodušek